UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środa Wlkp., dnia 16 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert o 7 dni, tj. do 24.05.2017 r.?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

  1.  Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza przystawki odbioru mocy od skrzyni biegów. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

 

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Nasz IOD, Klauzula informacyjna

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close