WNIOSKI O PRZYDZIAŁ LOKALU

Zarząd Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w sekretariacie Spółki przy ul. Wiosny Ludów 3 (1-piętro) oraz w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 102 (parter) można pobierać WNIOSKI O PRZYDZIAŁ LOKALU w ramach Programu Budowy Mieszkań „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” – ETAP I obejmujący 22 lokale mieszkalne w budynkach powstających przy ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.

Dodatkowo wnioski można również pobierać z poniższej strony

Do pobrania:

Wniosek o przydział lokalu

Regulamin programu Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

Wypełnione wnioski wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami należy składać do 31 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 102 (parter). Wnioski które wpłyną po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania.