Etapy postępowania w przypadku zgonu


 

ETAPY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU

1. W przypadku zgonu poza terenem szpitala należy poinformować lekarza rodzinnego lub pogotowie o zgonie (w przypadku zgonu w szpitalu dany szpital informuje rodzinę zmarłego o zgonie i ta udaje się do biura ruchu chorych w celu otrzymania karty zgonu).

2. Po otrzymaniu karty zgonu należy dokonać wyboru zakładu pogrzebowego w celu odbioru ciała zmarłego z domu i przewozu do prosektorium.

3. Z kartą zgonu i dowodem osobistym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu otrzymania aktu zgonu.

4. W przypadku zgonu na terenie Środy Wielkopolskiej należy udać się z aktem zgonu do parafii zmarłego w celu ustalenia terminu pogrzebu a następnie do biura parafialnego Kościoła p.w. WNMP przy ul. Jażdżewskiego 6 w sprawie wyboru miejsca pochówku.

5. Po otrzymaniu faktury z wybranego zakładu pogrzebowego nalezy udać się do ZUS lub KRUS (w zależności od miejsca, w którym opłacano składki emerytalno-rentowe zmarłego) w celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego. Obecnie kwota zasiłku wynosi 4.000,00 zł.

6. Należy udać się na Cmentarz w celu zamówienia usług grabarskich. Zakład Pogrzebowy Anioł oferuje dla swoich klientów zniżkę w wysokości 3% za wykonanie usług grabarskich na terenie Cmentarza Parafialnego w Środzie Wlkp oraz bezpłatne uporządkowanie grobu po pogrzebie w uzgodnionym z klientem terminie.


Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawany jest akt zgonu.

Lekarz wydaje dwa egzemplarze karty zgonu. Egzemplarz A służy do celów statystycznych, a egzemplarz B potrzebny jest do zorganizowania pochówku zmarłego.

W karcie zgonu zapisywana jest jego przyczyna. Gdy nie można jej ustalić, w karcie zgonu w miejscu przeznaczonym do wpisania przyczyny śmierci wpisuje się "przyczyna zgonu nieustalona".


Akt zgonu. Aby otrzymać akt zgonu, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, który wyda trzy odpisy skrócone aktu zgonu oraz wymelduje zmarłego z miejsca pobytu stałego. Wydanie aktu zgonu jest bezpłatne.

Do otrzymania aktu zgonu niezbędne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • dowód osobisty zmarłego,
  • książeczka wojskowa zmarłego (w przypadku mężczyzn do 50 roku życia),
  • odpis aktu urodzenia (dot. dziecka),
  • podanie o wydanie trzech bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.

Do wglądu należy przedstawić także:

  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
  • dowód osobisty współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim.