UK/7/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 13 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/7/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

 

 

Nr postępowania: UK/7/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 565.800 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAC – BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna

Siedziba oraz adres siedziby:

Szamotuły, ul. Lipowa 72A, 64-500 Szamotuły

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

BGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

 

 

 

  •  

 

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: -0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,74

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,60

Cena netto: 3.740,00

Cena brutto: 4.600,00

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust:-0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,74

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 120.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,60

Cena netto: 448.800,00

Cena brutto: 552.000,00

 

 

Oferta nr 2:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: -0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,74

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,60

Cena netto: 3.740,00

Cena brutto: 4.600,00

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: 0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,74

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 120.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,60

Cena netto: 448.800,00

Cena brutto: 552.000,00

 

Oferta nr 3:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,70

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,55

Cena netto: 3.700,00

Cena brutto: 4.550,00

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,70

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 120.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,55

Cena netto: 444.000,00

Cena brutto: 546.000,00