UK/3/2018 – wyjaśnienia do zapytań

UK/3/2018  – wyjaśnienia do zapytań

Ogłoszenie nr 540206-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

materiały do pobrania:

Wyjaśnienie_do_ zapytania

Wzory_przelewu_wierzytelności