UK/3/2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

 

Niniejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu.

materiał do pobrania:

UK 3 2017 zawiadomienie ogólne