Przetargi


Aktualne postępowania przetargowe.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

28 Listopad 2016

Środa Wielkopolska, dnia 28 listopada 2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

 

Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 59.600 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAT-OIL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

  • Ceny, Termin wykonania zamówienia:

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,24 zł/l netto (słownie: trzy złote 24/100)

Cena jednostkowa brutto: 3,99 zł/l brutto (słownie: trzy złote 99/100)

Wysokość upustu:0,18 zł/l (słownie: zero złotych, 18/100)

Cena netto: 48.600,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych, 00/100)

Cena brutto:59.850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

Oferta nr: 2

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,23 zł/l netto (słownie: trzy złote 23/100)

Cena jednostkowa brutto: 3,97 zł/l brutto (słownie: trzy złote 97/100)

Wysokość upustu:0,19 zł/l (słownie: zero złotych, 19/100)

Cena netto: 48.450,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100)

Cena brutto:59.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

 

Oferta nr 3:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,37 zł/l netto (słownie: trzy złote 37/100)

Cena jednostkowa brutto: 4.15 zł/l brutto (słownie: cztery złote 15/100)

Wysokość upustu:0,05 zł/l (słownie: zero złotych, 5/100)

Cena netto: 50.550,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100)

Cena brutto:62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy. Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

18 Listopad 2016

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy.

"Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o."

ogloszenie-o-zamowieniu-1

siwz-dostawa-paliw-2

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-1

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-1

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-1

zalacznik-nr-4-grupa-kapitalowa-1

zalacznik-nr-5-wzor-umowy-1


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy

31 Sierpień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy


Zawiadomienie o wyborze oferty

18 Lipiec 2016

skanowanie0003


Korekta zapytania ofertowego !!!

6 Lipiec 2016

Formularz ofertowo – cenowy – termin Formularz ofertowo – cenowy – termin zapytanie-ofertowe-korekta1 zapytanie-ofertowe-korekta1


ZMIANA ! Zapytanie ofertowe – Studium wykonalności przedsięwzięcia

4 Lipiec 2016

Formularz ofertowo – cenowy – termin

Formularz ofertowo – cenowy – termin

 

 

zapytanie ofertowe SW

 

zapytanie ofertowe SW


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Leasing operacyjny walca drogowego

2 Luty 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Leasing operacyjny walca drogowego

W załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona www, tablica _ogłoszeń


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Numer ogłoszenia: 15380 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

22 Styczeń 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

zmiana treści SIWZ 22012016

Wyjaśnienia treści SIWZ 22012016

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ – 22.01.2016 r.

Załącznik nr 5 – Warunki techniczne walca drogowego, załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ – 22.01.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu – Leasing operacyjny walca drogowego

19 Styczeń 2016

Ogłoszenie o zamówieniu – Leasing operacyjny walca drogowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Leasing operacyjny walca drogowego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do _wykluczenia

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Warunki techniczne walca drogowego

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 Listopad 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PRZETARG OLEJ NAPĘDOWY

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –