Przetargi


Aktualne postępowania przetargowe.


UK/7/2018 – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

24 Grudzień 2018

Środa Wlkp., 24 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr UK/7/2018

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

 

Nr postępowania: UK/7/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

(więcej…)


UK/7/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13 Grudzień 2018

Środa Wielkopolska, dnia 13 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/7/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

 

 

Nr postępowania: UK/7/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

(więcej…)


UK/6/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

11 Grudzień 2018

Środa Wlkp., 11 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr UK/6/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego  nr 6 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

 

(więcej…)


UK/7/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

5 Grudzień 2018

Ogłoszenie nr 657556-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

(więcej…)


UK/6/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27 Listopad 2018

Środa Wielkopolska, dnia 27 listopada 2018 r.

Postępowanie nr: UK/6/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy  budynku wielorodzinnego  nr 6 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

(więcej…)


UK/6/2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

15 Listopad 2018

Ogłoszenie nr 648328-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego nr 6 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

(więcej…)


UK/5/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

4 Wrzesień 2018

Środa Wlkp., 04 września 2018 r.

Postępowanie nr UK/5/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego  nr 5w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

(więcej…)


UK/5/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16 Sierpień 2018

Środa Wielkopolska, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/5/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego  nr 5 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

(więcej…)


UK/5/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

2 Sierpień 2018

Ogłoszenie nr 598683-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego nr 5 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

(więcej…)


UK/02/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21 Maj 2018

Środa Wlkp., 21 maja 2018 r.

Postępowanie nr UK/02/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego – 6 lokalowego w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.”

Do pobrania: UK_02_2018___Zawiadomienie

(więcej…)