Przetargi


Aktualne postępowania przetargowe.


UK/04/2019 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21 Maj 2019

Środa Wlkp., 21 maja 2019 r.

Postępowanie nr UK/04/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

 

(więcej…)


UK/03/2019 – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

10 Maj 2019

 

Środa Wlkp., 10 maja 2019 r.

Postępowanie nr UK/03/2019

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 6 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „stan surowy otwarty z termoizolacją połaci dachowej i pokryciem dachowym”

 

(więcej…)


UK/04/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 Maj 2019

Środa Wielkopolska, dnia 08 maja 2019 r.

Postępowanie nr: UK/04/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

(więcej…)


UK/03/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24 Kwiecień 2019

Środa Wielkopolska, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr: UK/03/2019

 

INFORMACJA Z TWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 6 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „stan surowy otwarty z termoizolacją połaci dachowej i pokryciem dachowym

 

(więcej…)


UK/04/2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

23 Kwiecień 2019

Ogłoszenie nr 540622-N-2019 z dnia 2019-04-23 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Wykonanie prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

(więcej…)


UK/03/2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

9 Kwiecień 2019

Ogłoszenie nr 535277-N-2019 z dnia 2019-04-09 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 6 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „stan surowy otwarty z termoizolacją połaci dachowej i pokryciem dachowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

(więcej…)


UK/01/2019 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

8 Kwiecień 2019

Środa Wlkp., dnia 08 kwietnia 2019 r.

 

Postępowanie nr UK/01/2019

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

Nr postępowania: UK/01/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

(więcej…)


UK/01/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 Kwiecień 2019

Środa Wielkopolska, dnia 08 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr: UK/01/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

Nr postępowania: UK/01/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(więcej…)


UK/02/2019 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

8 Kwiecień 2019

Środa Wlkp., 08 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr UK/02/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów wykończeniowych do realizacji zadania budowa budynku wielorodzinnego 6 lokalowego nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Greckiej, Portugalskiej”

 

(więcej…)


UK/02/2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 Kwiecień 2019

Środa Wielkopolska, dnia 02 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr: UK/02/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów wykończeniowych do realizacji zadania budowa budynku wielorodzinnego 6 lokalowego nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Greckiej, Portugalskiej”

 

(więcej…)