OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Zarząd Spółki "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów 3,

przedłuża termin składania ofert do dnia

25 kwietnia 2018 do godziny 12:00

 

Zarząd Spółki "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

nie przewiduje kolejnych terminów do składania ofert.

 

***************************************************************************

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółka "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Wiosny Ludów  nr 3, Środa Wielkopolska , 63-000 Środa Wielkopolska

REGON: 365822140, NIP: 7861705303 KRS 0000654556

http://uk-sroda.pl/

 

o g ł a s z a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

w trybie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Zarząd Spółki „Usługi Komunalne” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych w kwocie 10.588.000,- PLN (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przez Spółkę „Usługi Komunalne” sp. z o.o.