O firmie

Usługi Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
ul. Nad Strugą 8, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61/285 40 68 sekretariat@uk-sroda.pl www.uk-sroda.pl

Usługi Komunalne Spółka z o.o., jest Spółką ze 100 % udziałem Gminy Środa Wielkopolska, jako jednostka która działa na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska. W obecnym kształcie istnieje od 20.10.2016 roku, choć nazwa Spółki pojawiła się już w roku 1997 w naszej Gminie.
Głównym zadaniem Spółki jest wywóz zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny. Obsługujemy wszystkich mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska, czyli ponad 30 tysięcy osób. Rocznie odbieramy ponad 10 tysięcy ton odpadów.
Dodatkowo prowadzimy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miesięcznie osobiście odpady dostarcza na PSZOK ponad 3000 mieszkańców.
Każdego dnia na ulice naszego miasta oraz na tereny wiejskie wyjeżdża średnio 10 specjalistycznych wozów do zbiórki odpadów komunalnych. Średnio 30 osób pracuje nad sprawnym ich odbiorem i transportem.
Aby zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług sprzętem już posiadanym, dokonujemy sukcesywnego jego zwiększenia i wymiany przez zakup nowych jednostek, takich jak : śmieciarki, kontenerowce, pojazdy dostawcze itp.

Skip to content