E-faktura

 

Dla Państwa wygody, od obecnego cyklu rozliczeniowego, uruchamiamy usługę e-faktur, polegajacą na udostępnianiu w formie elektronicznej faktury VAT, wystawionej z tytułu odbioru odpadów.  Usługa została uruchomiona z dniem 1.04.2014.

 

eFaktura – informacja dla Odbiorcy z przedstawieniem podstawowych korzyści

Faktura elektroniczna jest to faktura zawierająca dokładnie te same dane co faktura papierowa, tyle że zapisana w postaci pliku. Jest zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym gwarantującym jej autentyczność, integralność oraz identyfikacje osoby składającej podpis.

Faktura elektroniczna jest dokumentem dostarczanym za pośrednictwem systemu, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. świadcząca usługę .

Dla Odbiorców usługa ta jest bezpłatna i jest realizowana po uprzednim udzieleniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktura elektroniczna jest prawnie obowiązującym dokumentem, stworzonym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, akceptowanym przez Urząd Skarbowy tak jak jej papierowy odpowiednik.

 

Dzięki wprowadzeniu faktur elektronicznych Odbiorca nie musi przechowywać dokumentów  papierowych, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca na biurkach i w archiwach podręcznych oraz pozwala uniknąć niepotrzebnego bałaganu w dokumentacji.

Fakturę elektroniczną można odebrać w dowolnym miejscu, gdzie mamy dostęp do sieci Internet i od razu możemy dokonać płatności.

Dokonując płatności za usługi wymienione na eFakturze, nie ma potrzeby drukowania otrzymanych faktur elektronicznych. Dodatkowo każdy Odbiorca posiada bezpieczne archiwum wszystkich eFaktur w jednym miejscu z możliwością ich przeglądania w dowolnym czasie i miejscu.

Decydując się na korzystanie z faktur elektronicznych mamy pewność, że nikt nieuprawniony nie uzyska dostępu do naszego dokumentu, a przy tym chronimy środowisko.

Faktura elektroniczna posiada zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 21 grudnia 2012 r. taką samą wartość prawną, jak faktura wystawiona w formie papierowej.

Aby otrzymywać faktury elektroniczne prosimy o wypełnienie i dostarczenie do nas załączonej Zgody na otrzymywanie eFaktur z
Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ZGODA_na_otrzymywanie_efaktur