Artykuły

Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszelkimi sprawami z tym związanymi udziela Referat Podatkowy w Urzędzie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska – ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, telefon (61) 2867700

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Środa Wielkopolska – dotyczy posesji zamieszkałych

Skip to content