Artykuły

04-01-2021

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Środa Wielkopolska – dotyczy posesji zamieszkałych

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 wynosi : 30,00 złotych / miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie Gminy

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 wynosi : 27,00 złotych / miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie Gminy kompostującej bioodpady w przydomowym kompostowniku ( dot. zabudowy jednorodzinnej ).

W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Środzie Wielkopolskiej ulica Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska – tel. 61 286-77-65

Usługi Komunalne Spółka z o.o. NIE POBIERAJĄ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27-04-2021

Usługi Komunalne Spółka z o.o., w porozumieniu z Gminą Środa Wielkopolska informuje o coraz częstszych przypadkach błędnej segregacji odpadów. Przypadki te głównie dotyczą zabudowy wielorodzinnej. Przypominamy o obowiązkowej segregacji przez wszystkich mieszkańców. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej nr XXVI/397/2020 z dnia 12.11.2020 roku, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku poprawnej segregacji Gmina może naliczyć w drodze decyzji administracyjnej podwójną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarówno podmiot odbierający jak i przejmujący odpady dostarcza do Gminy Środa Wielkopolska, dokumentację fotograficzną – każdorazowo gdzie występuje zanieczyszczenie frakcji odpadów.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe zdjęcia złej segregacji odpadów występującej na terenie naszej Gminy :

POJEMNIK NA PAPIER

W pojemniku z przeznaczeniem na Papier znajdują się między innymi takie odpady jak : odpady metalowe, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe oraz odpady zmieszane.

POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

W pojemniku z przeznaczeniem na Tworzywa sztuczne i metale znajdują się między innymi takie odpady jak : tekstylia, odzież, części samochodowe.

POJEMNIK NA SZKŁO BEZBARWNE

W pojemniku z przeznaczeniem na szkło bezbarwne znajduję się między innymi takie odpady jak : odzież, tektura, tworzywa sztuczne.

POJEMNIK NA SZKŁO KOLOROWE

W pojemniku z przeznaczeniem na szkło kolorowe znajdują się między innymi takie odpady jak : szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne.

POJEMNIK/KONTENER NA NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

W pojemniku oraz kontenerze z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne między innymi znajdują się takie odpady jak : sprzęt RTV/AGD, metale, tworzywa sztuczne, opakowania po środkach niebezpiecznych, odpady poremontowe, gruz

11-05-2021

Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego, zostaliśmy zaproszeni do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Środzie Wielkopolskiej. Podczas spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Serdeczna karteczka” dzieci przyznały pracownikom gospodarki komunalnej tytuł bohatera miesiąca. Prezes Zarządu – Jerzy Małecki odebrał z rąk dzieci dyplom oraz ręcznie przygotowane podarunki. Korzystając z okazji dzieciom został przybliżony temat pracy przy wywozie odpadów oraz przedstawiono nowo zakupioną śmieciarkę marki Scania.

Skip to content