Aktualności


UK/02/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

22 Marzec 2018

Ogłoszenie nr 534638-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego – 6 lokalowego w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

(więcej…)


UK/01/2018 – ogłoszenie o zmianie SIWZ (2)

22 Marzec 2018

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej

w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
 

OGŁOSZENIE o zmianie SIWZ (2) oraz zał nr 10

Materiały do pobrania:

8_arch_konstPT_

Zmiana treści SIWZ 22 03 18


UK/01/2018 – ogłoszenie o zmianie SIWZ

21 Marzec 2018

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej

w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
 

OGŁOSZENIE o zmianie SIWZ oraz zał nr 5

Materiały do pobrania:

Zmiana treści SIWZ 20 03 18

Załącznik nr 5 – wzór umowy


UK/01/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

16 Marzec 2018

Ogłoszenie nr 532784-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

(więcej…)


Prezydent RP w Środzie Wielkopolskiej!

1 Marzec 2018


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

7 Luty 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółka "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Wiosny Ludów  nr 3, Środa Wielkopolska , 63-000 Środa Wielkopolska

REGON: 365822140, NIP: 7861705303 KRS 0000654556

http://uk-sroda.pl/

 

o g ł a s z a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

w trybie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Zarząd Spółki „Usługi Komunalne” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych w kwocie 10.588.000,- PLN (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przez Spółkę „Usługi Komunalne” sp. z o.o.

 

Materiał do pobrania:  UK__Zaproszenie do składania ofert


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2018

30 Styczeń 2018


Postępowanie nr UK/4/2017 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

11 Grudzień 2017

Środa Wlkp., 11 grudnia 2017 r.

Postępowanie nr UK/4/2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

 

(więcej…)


Postępowanie nr: UK/4/2017 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6 Grudzień 2017

Środa Wielkopolska, dnia 06 grudnia 2017 r.

Postępowanie nr: UK/4/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. ”

 

(więcej…)


UK/4/2017 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

28 Listopad 2017

Ogłoszenie nr 623280-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

(więcej…)