Aktualności


18.05.18 Harfiska Bretońska Laura Perrudin

11 Maj 2018


26.05.18 Średzkie Sejmiki Kultury

11 Maj 2018


UK/04/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 Maj 2018

Środa Wielkopolska, dnia 08 maja 2018 r.

Postępowanie nr: UK/04/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

(więcej…)


250. Rocznica Konfederacji Barskiej

24 Kwiecień 2018


UK/04/2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

23 Kwiecień 2018

Ogłoszenie nr 549369-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

(więcej…)


Majówka

23 Kwiecień 2018


UK/03/2018 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

20 Kwiecień 2018

Środa Wlkp., dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Postępowanie nr UK/03/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

Nr postępowania: UK/03/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

(więcej…)


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

20 Kwiecień 2018

Zarząd Spółki "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów 3,

przedłuża termin składania ofert do dnia

25 kwietnia 2018 do godziny 12:00

 

Zarząd Spółki "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

nie przewiduje kolejnych terminów do składania ofert.

 

***************************************************************************

 

(więcej…)


UK/3/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

18 Kwiecień 2018

Środa Wielkopolska, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/3/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

(więcej…)


UK/3/2018 – wyjaśnienia do zapytań

13 Kwiecień 2018

UK/3/2018  – wyjaśnienia do zapytań

Ogłoszenie nr 540206-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

materiały do pobrania:

Wyjaśnienie_do_ zapytania

Wzory_przelewu_wierzytelności

(więcej…)