Aktualności


UK/5/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

16 Sierpień 2018

Środa Wielkopolska, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/5/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego  nr 5 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

(więcej…)


UK/5/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

2 Sierpień 2018

Ogłoszenie nr 598683-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego nr 5 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

(więcej…)


WNIOSKI O PRZYDZIAŁ LOKALU

2 Lipiec 2018

Zarząd Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w sekretariacie Spółki przy ul. Wiosny Ludów 3 (1-piętro) oraz w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 102 (parter) można pobierać WNIOSKI O PRZYDZIAŁ LOKALU w ramach Programu Budowy Mieszkań „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” – ETAP I obejmujący 22 lokale mieszkalne w budynkach powstających przy ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.

Dodatkowo wnioski można również pobierać z poniższej strony

Do pobrania:

Wniosek o przydział lokalu

Regulamin programu Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

Wypełnione wnioski wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami należy składać do 31 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 102 (parter). Wnioski które wpłyną po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 


01.06.18 V Festiwal Podróżniczy

3 Czerwiec 2018


WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU

23 Maj 2018

Szanowni Państwo,

w ramach Programu Budowy Mieszkań "Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności" w najbliższych dniach udostępnimy wszystkim zainteresowanym druk wniosku o przydział lokalu.


UK/02/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

21 Maj 2018

Środa Wlkp., 21 maja 2018 r.

Postępowanie nr UK/02/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego – 6 lokalowego w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.”

Do pobrania: UK_02_2018___Zawiadomienie

(więcej…)


UK/04/2018 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

17 Maj 2018

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2018 r.

 

Postępowanie nr UK/04/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

(więcej…)


19-20.05.18 Lech Street Soccer Tour

15 Maj 2018


1-3.06.18 V Festiwal Podróżniczy

15 Maj 2018


02.06.18 Bieg Wolności

11 Maj 2018