Aktualności


19-20.05.18 Lech Street Soccer Tour

15 Maj 2018


1-3.06.18 V Festiwal Podróżniczy

15 Maj 2018


02.06.18 Bieg Wolności

11 Maj 2018


18.05.18 Harfiska Bretońska Laura Perrudin

11 Maj 2018


26.05.18 Średzkie Sejmiki Kultury

11 Maj 2018


UK/04/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

8 Maj 2018

Środa Wielkopolska, dnia 08 maja 2018 r.

Postępowanie nr: UK/04/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

(więcej…)


250. Rocznica Konfederacji Barskiej

24 Kwiecień 2018


UK/04/2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

23 Kwiecień 2018

Ogłoszenie nr 549369-N-2018 z dnia 2018-04-23 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

(więcej…)


Majówka

23 Kwiecień 2018


UK/03/2018 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

20 Kwiecień 2018

Środa Wlkp., dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Postępowanie nr UK/03/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

Nr postępowania: UK/03/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

(więcej…)