Aktualności


Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego z hakowcem oraz śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych ZMIANA TREŚCI SIWZ 18.03.2014 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

14 Marzec 2014

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 

wyjasnienia treści SIWZ 18.03.2014

zmiana treści SIWZ 18.03.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

wyjasnienia treści SIWZ 19.03.2014

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

(więcej…)


Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 Styczeń 2014

 

(więcej…)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21 Styczeń 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniahttp://uk-sroda.pl/wp-content/uploads/2014/01/Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia1.pdf


Załacznik Nr 5 Wzór umowy

21 Styczeń 2014

Załącznik nr 5 Wzór umowy (tekst jednolity wzoru umowy ver. 21.01.2014)http://uk-sroda.pl/wp-content/uploads/2014/01/Załącznik-nr-5-Wzór-umowy-tekst-jednolity-wzoru-umowy-ver.-21.01.2014.pdf


Zmiana treści SIWZ

21 Styczeń 2014

zmiana treści SIWZ 21.01.2014http://uk-sroda.pl/wp-content/uploads/2014/01/zmiana-treści-SIWZ-21.01.2014.pdf


Wyjasnienia treści SIWZ

21 Styczeń 2014

wyjasnienia treści SIWZ 21.01.2014


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego

16 Styczeń 2014

(więcej…)


Regulamin Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych

22 Sierpień 2013

(więcej…)


ulotka informacyjna

2 Sierpień 2013

(więcej…)


Zamawianie kontenerów

19 Lipiec 2013

Do wywozu większej ilości odpadów komunalnych, czy gruzu oferujemy Państwu możliwość zamówienia kontenera specjalnie przystosowanego do tego typu odpadów:

  • KP4   (pojemność 4m³ głównie do gruzu)
  • KP6   (pojemność 6m³ do odpadów niesegregowanych)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

tel. 61 285 26 33