Pilotażowa zbiórka popiołu w Brodowie, Włostowie, Nietrzanowie i Marianowie Brodowskim !!!

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej  nr LXVI/835/2023 oraz LXVI/836/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, pilotażowa zbiórka odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych rozszerzona zostaje o :

Brodowo, Włostowo, Nietrzanowo i Marianowo Brodowskie

Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zostaną dostarczone pojemniki w ilości 1 sztuka na 1 złożoną deklarację w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w UMiG.

Regulamin :

  1. Pojemniki do zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych, dostarczane są w ramach użyczenia mieszkańcom biorącym udział w pilotażowej selektywnej zbiórce popiołu przez „Usługi Komunalne Spółka z o.o.” w Środzie Wielkopolskiej w ilości 1 pojemnik dla każdej złożonej deklaracji biorącej udział w pilotażowej zbiórce.
  2. Obowiązującym pojemnikiem jest spełniający normę PN-EN/840 o pojemności 80 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego.
  3. Jeżeli ilość popiołu nie mieści się w dostarczonym pojemniku, kolejny można zakupić w siedzibie Spółki Usługi Komunalne tj.  63-000 Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą 8.
  4. Popiołu nie wolno zalewać wodą, zasypywać śniegiem lub lodem.
  5. Uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika np. poprzez wsypanie gorącego popiołu należy bezzwłocznie zgłosić do podmiotu odbierającego odpady komunalne ( 61-285-26-33 ). Właściciel posesji ponosi koszt uszkodzenia, zniszczenia pojemnika, poprzez jego niewłaściwe użytkowanie.

Pojemniki będą dostarczane od 02.10.2023 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Mieszkańców którzy nie będą dostępni w tym czasie, prosimy o odbiór pojemnika w siedzibie Spółki pod adresem :

63-000 Środa Wielkopolska, ulica Nad Strugą 8, poniedziałek – piątek : 7.00-15.00

  MIESIĄCODPADY POPIOŁU I ŻUŻLU Z PALENISK (POJEMNIK) – dni miesiąca w których odbywać się będzie zbiórka
PAŹDZIERNIK18
LISTOPAD2,15,29
GRUDZIEŃ13,28

Pojemnik na popiół  : Wrzucamy do niego tylko i wyłącznie zimny popiół i żużel z kotłowni lub kominka oraz zimny popiół powstały w wyniku spalania węgla lub drewna.

Nie wrzucamy: gorącego popiołu i żużlu, odpadów zmieszanych, opakowaniowych selektywnie zebranych, biodegradowalnych, elektroniki, metali, odpadów odbieranych w PSZOK itp.

Skip to content