Pilotażowa zbiórka popiołu i żużlu z palenisk domowych

Szanowni Mieszkańcy !

Z dniem 1 stycznia 2023 roku, planowane jest uruchomienie odbioru odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych w cyklu 2-tygodniowym w okresie grzewczym (01.01.-30.04.2023 oraz 01.10-31.12.2023 r.) z budynków mieszkalnych położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy :

 • Kalinowa
 • Tulipanowa
 • Żonkilowa
 • Adolfa Bnińskiego
 • Konwaliowa
 • Liliowa
 • Jaśminowa
 • Akacjowa
 • Malwowa
 • Leśmiana
 • Hłaski
 • Stachury
 • Miłosza
 • Reja
 • Zofii Nałkowskiej
 • Wyspiańskiego
 • Fredry
 • Gałczyńskiego
 • Degi
 • Pewińskich
 • Kremera
 • Czeladnicza
 • Rzemieślnicza
 • Estkowskiego
 • Zaremby
 • Wolniewicza
 • Orzeszkowej
 • Kosynierów
 • Kruczkowskiego
 • Asnyka
 • Stawowa
 • Struga
 • Reymonta
 • Krasickiego
 • Sienkiewicza
 • Kórnicka
 • Mickiewicza
 • Tuwima
 • Konopnickiej
 • Kasprowicza
 • Broniewskiego

Pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych dostarczane są w ramach ograniczonego w czasie użyczenia mieszkańcom pilotażowych posesji miasta Środa Wielkopolska przez „ Usługi Komunalne Spółka z o.o.” w Środzie Wielkopolskiej, w ilości 1 pojemnik dla jednej złożonej deklaracji . Przy odbiorze pojemnika osoba odbierająca, zobowiązana będzie do podpisania oświadczenia o jego odbiorze i przestrzeganiu Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Środa Wielkopolska. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość pojemników, będą one dostępne w firmie Lider Usług Komunalno – Samorządowych Spółka z o.o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą 8, jednakże dodatkowy pojemnik należy zakupić we własnym zakresie i na własny koszt. Dla osób, które będą miały większe zapotrzebowanie na pojemniki niż 1 dostarczony i nie będą chciały następnego dokupić, odpady będą mogły bezpłatnie przekazać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Nad Strugą 7 w Środzie Wielkopolskiej – bez limitu.

Mieszkańcy zobligowani będą do wrzucania tylko i wyłącznie zimnego popiołu i żużlu z kotłowni, kominka ze spalania węgla lub drewna. Nie wolno wrzucać do pojemnika gorącego popiołu i żużlu, odpadów zmieszanych, odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów biodegradowalnych oraz żadnych innych. Popiołu nie należy zalewać wodą, zasypywać śniegiem lub lodem. Właściciel posesji pokrywać będzie koszty uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika, w związku z nieprawidłową jego eksploatacją.

Odpady będą odbieranie jeden raz na dwa tygodnie w okresie : 01.01-30.04.2023 roku oraz 01.10-31.12.2023 roku, zgodnie z dostarczonym harmonogramem odbioru odpadów. Pojemniki należy wystawić w dzień odbioru do 7 00  przed posesję.

Mieszkańców ulic objętych pilotażową zbiórką popiołu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta ( 61 285-26-33 ) naszej firmy, w celu uzgodnienia terminu dostarczenia/odbioru pojemnika na popiół i żużel z palenisk domowych. Dostawa pojemników rozpocznie się na początku grudnia 2022 roku

W linku znajduje się harmonogram odbioru odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych dla ulic miasta Środa Wielkopolska objętych pilotażem

Skip to content