Limity przyjmowanych odpadów w PSZOK w roku 2022!

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej limity na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych :

  • Zużyte opony od pojazdów do 3,5 tony : 8 sztuk / w skali roku od gospodarstwa domowego
  • Odpady poremontowe : 300 kg / w skali roku od gospodarstwa domowego
  • Odpady zielone : 100 kg / w skali roku od gospodarstwa domowego
  • Odpady wielkogabarytowe : 10 sztuk / w skali roku od gospodarstwa domowego

Skip to content