Ogłoszenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego w ramach Programu Budowy Mieszkań „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”– ETAP I – nabór uzupełniający, obejmujący 5 lokali w budynkach powstających przy ul. Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej należy składać w terminie

do dnia 30 września 2020 roku

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej:
ul. Daszyńskiego 5
Środa Wielkopolska
Pok. Nr 102

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski należy składać na formularzu dostępnym:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, Pok. Nr 102, na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego, stronie internetowej Miasta, stronie internetowej Spółki Usługi Komunalne oraz w siedzibach Urzędu Miejskiego i Spółki.

Regulamin Programu Budowy Mieszkań „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”, Regulamin Komisji Mieszkaniowej ds. Programu Budowy Mieszkań „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” oraz opis lokali dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, Pok. Nr 102 oraz sekretariacie Spółki Usługi Komunalne, ul. Wiosny Ludów 3

 Wniosek, wykaz dokumentów oraz opis lokali mieszkalnych do pobrania:

Wniosek o przydział lokalu

Opis lokali mieszkalnych

Wykaz dokumentów

Skip to content