1000true dots bottomleft 330true false 800http://uk-sroda.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide1

  Oczyszczanie i wywóz odpadów

  Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam dostosować szeroką ofertę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz segregowanych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide2

  Zagospodarowanie terenów zielonych

  Przez wiele lat naszej działalności daliśmy się poznać jako firma dbająca wizerunek naszego miasta. Każdego roku dbamy i urozmaicamy tereny zieleni w naszym mieście. W naszej ofercie znajdzie się także coś dla odbiorców indywidualnych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide3

  Akcja zimowa

  Od lat dbamy o zimowe utrzymanie dróg i chodników w Środzie i okolicy. Na stronie znajdą Państwo między innymi kontakt do dyżurnego Akcji Zimowej.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide4

  Usługi pogrzebowe

  Świadczymy także kompleksowe usługi pogrzebowe. Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel, który zawszei o każdej porze pomoże przy organizacji pochówku i zajmie się wszelkimi przygotowaniami i formalnościami.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide5

  Dział gospodarki mieszkaniowej

  Znane nam archiwa wskazują, że właśnie w tej dziedzinie rozpoczęliśmy swoją działalność. Doświadczenie zdobyte przez cały ten czas pozwala nam przedstawić profesjonalną ofertę dla Wspólnot Mieszkaniowych.

  Czytaj więcej >>

Najnowsze informacje


UK/3/2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 Maj 2017

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

 

Niniejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu.

materiał do pobrania:

UK 3 2017 zawiadomienie ogólne


UK/3/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 Maj 2017

Środa Wielkopolska, dnia 23 maja 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

(więcej…)


UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17 Maj 2017

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy wyłączny właściciel spółki – Gmina Środa Wielkopolska – poręczy wykonanie tej transakcji?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Gmina Środa Wielkopolska nie udzieli poręczenia.

 

 1.  Pytanie Wykonawcy:

„Czy ubezpieczenie ma być wliczone z góry na cały okres finasowania w cenę leasingu, czy też Zamawiający będzie je płacić co roku na podstawie oddzielnie wystawianych przez Wykonawcę faktur?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczy przedmiot umowy oraz poniesie koszty z tym związane. Wobec powyższego cena całkowita nie obejmuje kwoty ubezpieczenia samochodu.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych, na podstawie refaktury?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający pokryje we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu po upływie okresu gwarancji.

Materiały do pobrania:

UK__Bilans oraz RZiS za 2016 i 2017


UK/3/17 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

16 Maj 2017

Ogłoszenie nr 83760 – 2017 z dnia 2017-05-16 r.

Środa Wielkopolska: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 506491-N-2017 
Data: 11/05/2017

 

(więcej…)


UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16 Maj 2017

Środa Wlkp., dnia 16 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

(więcej…)


UK/3/17 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ do przetargu „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

12 Maj 2017

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienie treści SIWZ  do przetargu pn. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

Załączniki

 1. Zmiana treści SIWZ 12.05.2017
 2. SIWZ 12.05.2017 r.
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ 12.05.2017

 


UK/3/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy, „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

11 Maj 2017

Ogłoszenie nr 506491-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

UK/3/17

materiały do pobrania:

Ogłoszenie nr 506491

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przes��anek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

(więcej…)