1000true dots bottomleft 330true false 800http://uk-sroda.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide1

  Oczyszczanie i wywóz odpadów

  Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam dostosować szeroką ofertę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz segregowanych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide2

  Zagospodarowanie terenów zielonych

  Przez wiele lat naszej działalności daliśmy się poznać jako firma dbająca wizerunek naszego miasta. Każdego roku dbamy i urozmaicamy tereny zieleni w naszym mieście. W naszej ofercie znajdzie się także coś dla odbiorców indywidualnych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide3

  Akcja zimowa

  Od lat dbamy o zimowe utrzymanie dróg i chodników w Środzie i okolicy. Na stronie znajdą Państwo między innymi kontakt do dyżurnego Akcji Zimowej.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide4

  Usługi pogrzebowe

  Świadczymy także kompleksowe usługi pogrzebowe. Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel, który zawszei o każdej porze pomoże przy organizacji pochówku i zajmie się wszelkimi przygotowaniami i formalnościami.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide5

  Dział gospodarki mieszkaniowej

  Znane nam archiwa wskazują, że właśnie w tej dziedzinie rozpoczęliśmy swoją działalność. Doświadczenie zdobyte przez cały ten czas pozwala nam przedstawić profesjonalną ofertę dla Wspólnot Mieszkaniowych.

  Czytaj więcej >>

Najnowsze informacje


Postępowanie nr 59304 UK/2/17 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

14 Kwiecień 2017

Środa Wlkp., dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

Postępowanie nr 59304  UK/2/17

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: 59304  UK/2/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

http://uk-sroda.pl

e –mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

 

(więcej…)


UK/2/17 Informacja z otwarcia ofert do przetargu „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

13 Kwiecień 2017

Załącznik

 

(więcej…)


UK/2/17 przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką” – odpowiedzi na pytania

10 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w ramach ogłoszonego przetargu na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

informuje o zmianie SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

materiały do pobrania:

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 10.04.2017

Zmiana treści SIWZ 10.04.2017

 

(więcej…)


UK/2/17 przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

7 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w ramach ogłaszonego przetargu na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

informuje o zmianie SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

materiały do pobrania:

SIWZ

Zmiana treści SIWZ 07.04.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 07.04.2017

 

(więcej…)


UK/2/17 Ponowny przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

5 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne sp. z o.o. ogłasza ponowny przetarg na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 • Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

(więcej…)


Akcja – „Zbiórka odpadów biodegradowalnych: trawa i liście”.

3 Kwiecień 2017

  

Uprzejmie informujemy Szanownych Mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska, iż od dnia 1 kwietnia 2017 roku, Usługi Komunalne Spółka z o.o., rozpocznie zbiórkę odpadów biodegradowalnych – „trawa i liście”. Odbiór odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach – harmonogram i częstotliwość nie ulega zmianie.

(więcej…)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, Postępowanie nr UK 38699

21 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 21 marca 2017 r.

 

Postępowanie nr UK 38699

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK 38699 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

http://uk-sroda.pl

e –mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez wykonawców:

 

L.P.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena

netto

Oferowana cena

brutto

 1.  

Nazwa (firma) wykonawcy (Lider):

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Nazwa (firma) wykonawcy (Partner):

Komunal Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Pławce, Pławce 20, 63-000 Środa Wielkopolska

 

842.018,90 zł

 

1.035.683,20 zł

 

 

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 615.000,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z Działem XIV SIWZ kryteriami oceny ofert były Cena (90%), Termin dostawy (5%)  oraz Gwarancja (5%). Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższa ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.